Buď šťastný aj ty sám

Môže to znieť ako fráza, ale je to pravda. Keď dieťa na Vás vidí, že z Vášho vnútra vyžaruje, že ste šťastní a viete sa radovať aj z maličkostí, potom bude cítiť, že sa s Vami môže rozprávať o svojich pocitoch, problémoch, lebo vo Vás bude vidieť partnera. Nebuďte mrzutí, ak niekedy vstanete ľavou nohou, každý má občas zlý deň. Šťastní ľudia sa jednoducho vrátia k svojej dobrej nálade a nenechajú, aby ich negatívne zážitky doviedli k mrzutosti. Smejte sa, uvoľnite sa, hýbte sa, dotýkajte sa, nezištne pomôžte druhým, nájdite si nejaké ciele a uvidíte že sa všetko utrasie.