Dôležitosť rodinného spolužitia

A to vo forme spoločnej večere. Totiž či veríte či nie, toto je pre dieťa najdôležitejšou časťou dňa. Deti, ktoré pravidelne jedávajú spolu s rodinou, sú sebaistejšie, v škole podávajú lepšie výkony a aj ich slovná zásoba je bohatšia, majú osvojené lepšie stravovacie návyky než ich spolužiaci, ktorým nie je dopriate spoločne jedávať s celou rodinou. Skúste to aj Vy, preberte s ním udalosti dňa a požiadajte ho, aby vybral najlepší moment, ktorý v ten deň zažil.