Rivalita medzi súrodencami

Ako deti vyrastajú, dostávajú sa do ďalších a ďalších etáp rivality. Mení sa ich osobnosť a vyostrujú sa rozdiely v ich schopnostiach. Aj keď je lákavé nahovárať toho menej „šikovného“, aby si bral príklad z toho, ktorému sa darí lepšie, nerobte to! Takéto porovnávania môžu vážne vyostrovať rivalitu medzi súrodencami. Vašou úlohou je pomáhať im, aby zo seba dostali to najlepšie, čo môžu. Ak ku každému dieťaťu pristupujeme individuálne, znamená to, že spoznávame a dosahujeme jeho individuálne ciele.