O firme

Kvalita je skutočnou hodnotou - to je filozofia našej spoločnosti.

Naše vinárstvo sa nachádza v medziriečí Dunaja a Tisy. Pestovanie hrozna má v tejto oblasti vyše tisícročnú tradíciu, v roku 1950 bol založený právny predchodca našej spoločnosti. Naša spoločnosť, Szikrai Borászati Kft. je v prevádzke na týchto základoch a vo svojej súčasnej forme od 1. januára 1990. Spoločnosť je v úplnom maďarskom vlastníctve nepretržite už od svojej 60 ročnej existencie.

V spočiatku bolo profilom nášho podniku spracovanie hrozna a vinárstvo. Popri našich kvalitných a stolových vínach sa zaoberáme aj výrobou vermutov a šampanského. Vinárska činnosť bola časom doplnená o výrobu iných potravinársko-priemyselných produktov. V súčasnosti tvorí už táto produktová skupina väčšinu nášho predaja. Medzi nimi je najznámejšia slávna skupina ovocných sirupov Piroska, ako aj obľúbená skupina nealkoholických šampanských Tini.

Naša spoločnosť v záujme zabezpečenia vysokej kvality svojich produktov disponuje certifikátmi, ktoré spĺňajú tak domáce, ako aj zahraničné požiadavky pre riadenie kvality.

Politika kvality

Firma Szikrai Borászati Kft v záujme úspešnej činnosti s obchodnými partnermi sa snaží svojími produktmi o najširšie uspokojenie svojich zákaznikov. Spoločnosť tento výsledok chce dosiahnúť tým, že rešpektuje požiadavky zákazníkov.

Naším hlavným cieľom je, aby kvalita naších výrobkov nepretžite zodpovedala zákazníkmi stanoveným a očakávaným požiadavkam, ako aj vzťahujúcim sa hygienickým a potravinovo- bezpečnostným predpisom. V záujme dosiahnutia vytýčených cieľov kvality sa snažíme o dosiahnutie dlhodbých a vzájomne výhodných kontaktov so zákazníkmi a dodávateľmi. Za cieľom posilnenia dôvery a spokojnosti naších zákazníkov, ako aj nášho dobrého obchodného mena, našu politiku riadenia sme stanovili podľa nižie uvedených:

  • byť v zhode s požiadavkami HACCP
  • pružnosť
  • konkurencieschopná cena
  • zníženie vnútornej neprimeranosti
  • 100%-né plnenie na termín
  • snaha o 0%-nú reklamáciu
  • neustálý rozvoj pracovného prostredia a technologických podmienok
  • ochrana životného prostredia na vysokej úrovni
  • v záujme dlhodobého innovatívneho vývoja zabezpečenie primeranej úrovne efektívnosti

Každý náš zamestnanec je vedomí toho, že budúcnosť s.r.o. je zároveň aj jeho budúcnosťou, preto sa zaväzuje, že svojou činnosťou úspešne prispeje k uskutočneniu kvality a cieľov podniku, v záujme čoho sa vedome snaží o získanie, a neustále doplňovanie potrebných znalostí.